Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Điều hoà của xe VF5 Plus không chỉnh được công suất toả nhiệt,nguyên nhân do đâu??? Trả lời cho: Điều hoà của xe VF5 Plus không chỉnh được công suất toả nhiệt,nguyên nhân do đâu???

  • PHƯỢNG Phượng

    50 VF Points
    Thành viên
    07/11/2023 lúc 15:31

    Nếu bạn biết chút về nguyên lý của điều hoà,thì việc bơm nén và dừng lại đột ngột rất có hại cho block của điều hoà!Hiệu quả ra sao chắc bạn rõ!