Home Diễn đàn Cộng đồng 1 tuổi! Lễ Ra Mắt Cộng đồng VinFast Tây Nguyên Trả lời cho: Lễ Ra Mắt Cộng đồng VinFast Tây Nguyên

  • Trịnh Thái Sơn

    125 VF Points
    Thành viên
    13/11/2023 lúc 15:27

    Chúc hội ngày càng lớn mạnh, nếu đại bản doanh ở gia lai thì khả năng thành viên sẽ đông hơn, quy tụ được thành viên 3 tỉnh komtum, gia lai, đăk lăk