Home Diễn đàn Đánh giá xe Vf7 ăn điểm ngay từ thời điểm ra mắt bởi ngoại hình cuốn hút! Các bác có đồng ý không? Trả lời cho: Vf7 ăn điểm ngay từ thời điểm ra mắt bởi ngoại hình cuốn hút! Các bác có đồng ý không?

  • Tuấn Minh Hoàng

    0 VF Points
    Thành viên
    13/11/2023 lúc 17:01

    7 này mà có màu vàng hoặc cam thì hết ý nhỉ, ngoại hình đã theo kiểu ăn chơi này thì màu sắc cũng phải rực rỡ để ăn chơi luôn