Home Diễn đàn Chào tân thành viên miền Bắc đã lạnh và VF8 của mình thì k thấy có gió ấm Trả lời cho: miền Bắc đã lạnh và VF8 của mình thì k thấy có gió ấm

  • Thánh phượt xe điện

    115 VF Points
    Thành viên
    14/11/2023 lúc 09:35

    Xe chạy một lúc thì gió ấm sẽ ra, chứ không phải vừa vào trong xe bật sẽ có ngay, vì nhiệt cần lấy từ pin ra sau khi chạy xe một xíu mà các bác,