Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Cam 360 Trả lời cho: Cam 360

  • Nghia Vo

    10 VF Points
    Thành viên
    14/11/2023 lúc 09:36

    bữa vừa rồi mình vào sửa thì vinfast bảo lỗi phần mềm không tối ưu được bộ nhớ nên bị đầy bộ nhớ