Home Diễn đàn Đánh giá xe Điều hòa VF8 Trả lời cho: Điều hòa VF8

  • Lê Thành Thức

    35 VF Points
    Thành viên
    14/11/2023 lúc 09:51

    hiện tượng này là do chênh lệch nhiệt độ, xe em chỉ bị như vậy khi đứng yên khi ta chạy 1 xíu là nó hết mà anh nhỉ