Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Cập nhật phần mềm VF5 Trả lời cho: Cập nhật phần mềm VF5

  • Hợp Hoàng Văn

    55 VF Points
    Thành viên
    19/11/2023 lúc 16:54

    Lầm Đồng là tỉnh lớn và có cả hãng dùng nhiều e34 chạy taxi mà sao ko có xưởng dịch vụ nhỉ? Tỉnh nghèo Quảng Bình có tới 2 xưởng dịch vụ, mình vào xưởng nào họ củng nhiệt tình cập nhật, kiểm tra lỗi các kiểu.