Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Các điểm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã lắp trạm sạc chưa? Trả lời cho: Các điểm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã lắp trạm sạc chưa?

  • TÂM PHẠM THỊ THANH

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    19/11/2023 lúc 20:56

    (Update câu hỏi: Các điểm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã lắp trạm sạc chưa?) , Noel này lái vf8 đi Sapa, mn cho mình hỏi câu hỏi. Các điểm dừng nghỉ cao tốc Nội Bài – Lào Cai đã lắp trạm sạc chưa? điểm 117 vẫn chưa mở sạc hả ae?