Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Trụ sạc ko lên đc đúng công suất công bố Trả lời cho: Trụ sạc ko lên đc đúng công suất công bố

  • Vũ Nguyễn Hồ Anh

    0 VF Points
    Thành viên
    20/11/2023 lúc 06:15

    Do dung lượng pin còn lại của xe thấp hơn 20% hay sao ấy. Xe mình sạc trụ 60kw loại này thông thường lên được 50-55kw khi sạc 01 súng.