Home Diễn đàn VF 7 VF 7 ra mắt thì các bác có cọc ngay không? Trả lời cho: VF 7 ra mắt thì các bác có cọc ngay không?

  • Hieu Phan

    5 VF Points
    Thành viên
    20/11/2023 lúc 08:42

    VF7 base giá này thuê pin thì hơi căng ah. Vẫn bán đc nhưng chắc ko dành cho số đông. Đa phần tầm tiền này ở VN vẫn thích ăn chắc mặc bền.