Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Trụ sạc ko lên đc đúng công suất công bố Trả lời cho: Trụ sạc ko lên đc đúng công suất công bố

  • Tú Hoàng

    0 VF Points
    Thành viên
    20/11/2023 lúc 08:56

    trụ 250 nhận 170 nếu pin dưới 25%, từ 25-55% đc 130 là đúng rồi, pin lên cao nó còn giảm xuống 100, rồi 80 nữa. Đến 82% thì giảm còn 35; 90% giảm còn 20