Home Diễn đàn VF 7 Cọc VF7 Trả lời cho: Cọc VF7

  • Bảo Chu Ngọc

    0 VF Points
    Thành viên
    20/11/2023 lúc 13:53

    Xe trông khá hầm hố. Mẫu này quá ổn cho nhu cầu xe gia đình, rộng rãi thoải mái, mẫu plus đi được 450km thì ngon phất đấy chứ