Home Diễn đàn VF e34 Sạc vfe34 hiệu quả nhất Trả lời cho: Sạc vfe34 hiệu quả nhất

  • QUANG LÂM NGUYỄN

    5 VF Points
    Thành viên
    20/11/2023 lúc 16:24

    mình ít đi nên cũng k cần sạc gấp, chủ yếu hiểu dc sạc thế nào tốt nhất, nếu sạc nhà hao điện quá kể cả cước thấp hơn thì cũng ngang sạc trụ ngoài