Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Bất cập bản đồ trên xe VF Trả lời cho: Bất cập bản đồ trên xe VF

 • Phuong Nguyen

  25 VF Points
  Thành viên
  20/11/2023 lúc 17:34

  Vì bản đồ trên xe Vinfast sử đụng bảng đòi here map từng sủ dụng trên điện thoại Nokia. Bản đồ này rất ít người sử đụng nên không được câp nhật liên tục nhất là Ở Việt Nam.

  Mong muốn Vinfast cài bản một trong những bản đồ như sau:

  1/ Vietnam Map Live.

  2/ google Map.

  3/ Waze