Home Diễn đàn Lux & Fadil Vinfat fadil Trả lời cho: Vinfat fadil

  • Thanh Toan Vo

    25 VF Points
    Thành viên
    20/11/2023 lúc 22:48

    Mình hài lòng với lựa chọn Fadil, xe đầm chắc, linh hoạt trong phố. Điều mình chưa hài lòng là xe tốn xăng hơn những người khác có cùng điều kiện sử dụng, đã check Vin3S nhưng chưa tìm được nguyên nhân ( xe chạy trong phố từ 12-16l/100Km)