Home Diễn đàn Tâm sự Vin nên miễn phí lần đầu đổi gói thuê pin Trả lời cho: Vin nên miễn phí lần đầu đổi gói thuê pin

 • Kieu Ba Quynh

  0 VF Points
  Thành viên
  21/11/2023 lúc 09:50

  Hiện VF đã miễn phí chuyển đổi gói thuê PIN lần đầu. Nhưng thủ tục lại khét khe quá khi đến SR để chuyển gói thuê. Yêu cầu

  – Có hợp đồng thuê PIN

  – Đăng ký xe

  – CCCD và người sở hữu chính chủ

  Đề xuất VF nên chỉ yêu cầu 2 thủ tục (Đăng ký xe và người sở hữu chính chủ + CCCD), Còn thông tin HĐ thuê PIN thì miễn vì thông tin HĐ thuê PIN VF đều có trên hệ thống App. Mấy ai khi đi đăng ký xe còn giữ được HĐ mua xe và thuê PIN đâu.