Home Diễn đàn Tâm sự Trạm sạc trên cao tốc Trả lời cho: Trạm sạc trên cao tốc

  • Trần Thành Chung

    10 VF Points
    Thành viên
    21/11/2023 lúc 16:23

    Trừ e34 ra thì các xe khác vẫn chạy được toàn tuyến từ Diễn Châu ra Hà nội vô tư, chiều Ngược lại thì có trạm rồi, chiều Nam- Bắc do số trạm dừng nghỉ chưa có nên bác phải chịu khó ra nút giao thôi, cao tốc cũng mới tạm khai thác nên chưa đòi hỏi hết được