Home Diễn đàn VF 7 Giá Vf7 có thật sự đắt? Trả lời cho: Giá Vf7 có thật sự đắt?

  • Trần Thành Chung

    10 VF Points
    Thành viên
    21/11/2023 lúc 21:11

    Không nên lấy ưu đãi của nhà nước làm cơ sở để tính giá trị xe, phải xét trên giá sản phẩm bán ra, còn ưu đãi thì lúc có lúc không. Vả lại xe động cơ đốt trong nhiều hãng cũng khuyến mãi 100% trước bạ và nhiều khuyến mãi kèm theo nữa. Nói chung giá xe bây giờ rẻ hơn nhiều rồi. Động cơ xe điện thì có bốc hơn nhưng ko phải ai cũng cần điều đó, công nghệ thì xe động cơ đốt trong cũng tràn ngập mà.