Home Diễn đàn VF e34 Năng cấp Pin cho e34 Trả lời cho: Năng cấp Pin cho e34

  • Hanh Nguyen Minh

    100 VF Points
    Thành viên
    22/11/2023 lúc 09:49

    Tôi nghĩ sơm muôn Tôi nghĩ sớm muộn vfe34 sẽ được nâng cấp sớm thôi. vì đây là xe chủ lực chạy Taxi chắc chắn Vfe34 sẽ có nhiều ưu tiên hoàn thiện hơn