Home Diễn đàn VF 7 Giá Vf7 có thật sự đắt? Trả lời cho: Giá Vf7 có thật sự đắt?

  • Phương Lê Xuân

    0 VF Points
    Thành viên
    22/11/2023 lúc 11:03

    Đặt gía vậy thì em nghĩ là hợp lý theo dải sản phẩm của VF, ko đặt thế thì đặt thế nào bây giờ. Chỉ có điều nó vẫn cao so với thu nhập của người Việt thôi. Cầm cả tỷ trong tay họ lại đi cân đối nhiều dòng xe khác.