Home Diễn đàn VF 7 Thuê pin hay mua pin VF7 Trả lời cho: Thuê pin hay mua pin VF7

  • Gia An Hoàng

    0 VF Points
    Thành viên
    22/11/2023 lúc 11:15

    giờ nhiều bác nghiêng về mua pin hơn rồi, về lâu về dài thì vừa chủ động vừa kinh tế, hãng cũng bảo hành lâu nữa chả tội gì không mua