Home Diễn đàn VF 7 VF7 có ng.ao giá ko? Trả lời cho: VF7 có ng.ao giá ko?

  • Khương Dương Duy

    0 VF Points
    Thành viên
    24/11/2023 lúc 07:42

    Nên nhìn lại BYD của TQ về đẹp và công nghệ xe vin chưa có cửa so còn về giá thì thôi khỏi bàn luôn vì sao ngta có thể làm ra cái xe như vậy bán giá hời còn mình thì lại bán gấp đôi