Home Diễn đàn VF e34 Phần mềm 6.4 mới trên xe e34 Trả lời cho: Phần mềm 6.4 mới trên xe e34

  • Đinh Thị thanh Huệ

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    24/11/2023 lúc 09:10

    Xe lỗi liên tục một tuần lội 5-7 lần. Từ 13/11 đến 24/11 đi bảo hành 4 lần rồi mà vẫn ko khắc phục được. lỗi pin, lỗi truyền động, nhà chân ga xe vận tăng tốc…… quá tệ.