Home Diễn đàn Tin tức Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌

  • Thủy Cao Đức

    25 VF Points
    Thành viên
    25/11/2023 lúc 08:49

    mình thì chờ vf có chính sách bán pin cho ace đang xài pin thuê.