Home Diễn đàn Tin tức Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    25/11/2023 lúc 09:40

    Vậy quá ok. Điều mà ae mình đam mê chờ chợi có nhiêu thôi là sướng rồi 👌