Home Diễn đàn Tin tức Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌

  • Sáng Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    25/11/2023 lúc 10:36

    Khách hàng tiên phong vẫn đang chờ đợi hành động của Vin theo cam kết. Hy vọng Vin sẽ lắng nghe