Home Diễn đàn Tin tức Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌

  • Đông 168

    3.582 VF Points
    Thành viên VIP
    25/11/2023 lúc 11:52

    Mình lên bài này cũng nguyên do ấy. Hy vọng VF giữ đúng lời 😁