Home Diễn đàn Đánh giá xe VF6 giá chỉ 675 triệu, nhưng trang bị công nghệ XQ xuyên gầm của xe 11,189 tỷ đồng 💞💞💞💞💞 Trả lời cho: VF6 giá chỉ 675 triệu, nhưng trang bị công nghệ XQ xuyên gầm của xe 11,189 tỷ đồng 💞💞💞💞💞

 • Đông 168

  3.582 VF Points
  Thành viên VIP
  25/11/2023 lúc 18:51

  Vũ Phan

  Đúng màn hình cam xuyên gầm của VF8 xe mình ấy