Home Diễn đàn Đánh giá xe FRS 8.7.9.5 VF8 Plus – Đôi dòng trãi nghiệm sau khi cập nhật xong Trả lời cho: FRS 8.7.9.5 VF8 Plus – Đôi dòng trãi nghiệm sau khi cập nhật xong

  • Tuấn Dương

    10 VF Points
    Thành viên
    25/11/2023 lúc 22:17

    Cam 360 tự động hiện lên khi chạy dưới 15km/h có từ lâu lắm rồi bạn à. Với điều kiện là bạn phải bật cam lên và để nguyên màn hình như vậy.