Home Diễn đàn Tin tức Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌

  • Đông 168

    482 VF Points
    Thành viên
    26/11/2023 lúc 07:57

    Cam VF6 nét và đẹp nhất phân khúc. CAM e34 vẫn tốt hơn cam VF8