Home Diễn đàn Tin tức Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌

  • ANH PHAN

    0 VF Points
    Thành viên
    26/11/2023 lúc 09:56

    Câu hỏi của bạn rất hay,mình cũng là kh tiên phong và cũng rất quan tâm đến viên pin của VF8,hy vọng VF lắng nghe và ko để những khách hàng tiên phong thiệt thòi.Thanks