Home Diễn đàn Tin tức Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌

  • QUỐC DƯƠNG BẢO

    0 VF Points
    Khách Danh dự
    26/11/2023 lúc 10:37

    Phải có chính sách về pin cho những người mua vf8, vf9 Tiên Phong thì mới khuyến khích được khách hàng. Xin vinfast đừng để cho khách hàng Tiên Phong thất vọng nhé!