Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Tiếng kẹt kẹt trên xe VF8 Trả lời cho: Tiếng kẹt kẹt trên xe VF8

  • VIỆT ĐÀO HỮU

    25 VF Points
    Thành viên
    05/12/2023 lúc 14:52

    Xe tôi cũng bị kêu cọt kẹt khi đi đường hơi mất mô , thế là nhận được câu hỏi : xe mới mà có tiếng kêu lạ vậy? tôi nghĩ Vinfast phải khắc phục triệt để vấn đề này 1 lần và mãi mãi , đừng để chúng tôi những người đã tin tưởng và xử dụng xe Vinfast không phải giải thích với người thân và bạn bè của mình về những tiếng động không đáng có đó.