Home Diễn đàn Đánh giá xe Sắp qua 2024, Vinfast VFe34 vẫn 286km lần sạc Trả lời cho: Sắp qua 2024, Vinfast VFe34 vẫn 286km lần sạc

  • Long Lương Hải

    0 VF Points
    Thành viên
    06/12/2023 lúc 14:28

    Trời sửa. Đấy là còn số dự kiến, trên một điều kiện giả định. Ví dụ như 286km/100% với điều kiện giả định là tốc độ duy trì 60km/, đường bằng phẳng ít dốc, trời ít gió, không nắng không mưa, trong tải trên xe 01 người. Giờ thực tế thì full tải, vận tốc lúc 10km, lúc 80km, thời tiết nắng gắt, điều hòa 20 độ, mức gió 8, đường lúc lên dốc lúc xuống. Đấy bác lập trình thử đi. Chưa một hãng nào tính toán chính xác cả, nên vì vậy những người đi với điều kiện ít thay đổi thì cho là tương đối chính xác, còn lại đều chỉ để tham khảo. Còn bác vẫn đòi hỏi phải chính xác, thì điều kiện hãng phải sử dụng công nghệ định vị, kết nối internet để dự báo nhiệt độ thời tiết, trên xe phải trang bị thêm các thiết bị do độ ẩm, nhiệt độ, gió, tình trạng trọng tải..v..v..v…