Home Diễn đàn Đánh giá xe Điều hòa VF8 sau cập nhật Trả lời cho: Điều hòa VF8 sau cập nhật

  • Tung Le

    0 VF Points
    Thành viên
    10/12/2023 lúc 02:31

    Xe mình đang bản cũ cũng củ chuối kiểu này. Đang mát tự nhiên thổi ra hơi nóng điên lên. Chỉnh lại cho mát tí, trời hơi mưa cái là mờ kính luôn, lại phải bật sấy kính, bật sấy kính lại nóng như điên. Nói chung điều hòa VF8 eco lởm.