Home Diễn đàn Đánh giá xe Điều hòa VF8 sau cập nhật Trả lời cho: Điều hòa VF8 sau cập nhật

  • Vũ Phan

    50 VF Points
    Thành viên
    10/12/2023 lúc 07:23

    mình ở Đà Lạt mù là như sương luôn, bật sấy kính lại lỗi còn mù hơn. Phải tắt máy xong lên bật sấy kính lại… móa xe củ chuối