Home Diễn đàn Tin tức Vin quay lại xe xăng??? Trả lời cho: Vin quay lại xe xăng???

 • HÙNG NGUYỄN ANH

  10 VF Points
  Thành viên
  10/12/2023 lúc 09:40

  Không ai mông má xe trên dây chuyền tự động đâu bác. Xem số VIN thì biết xe sx 2023 hay xe tồn liền.

  Vả lại, giờ sx tiếp xe xăng thì lại phải làm marketing, PR sản phẩm từ đầu. Rồi lại phải cam kết nọ kia với khách hàng thì mới có người dám mua tiếp… 🙂

  • Trả lời này đã được chỉnh sửa 4 tháng trước by  HÙNG.