Home Diễn đàn Tâm sự Thay ác quy 12v cho e34 Trả lời cho: Thay ác quy 12v cho e34

  • Văn sơn Dụng

    10 VF Points
    Thành viên
    10/12/2023 lúc 21:03

    LFP thì phải viết lại phần mềm sạc, chứ áp sạc acqui chì khác LFP mà bác, sợ thay pin lithium vào lại nhanh hong hơn acqui chì