Home Diễn đàn Đánh giá xe VF8 cân chỉnh phuộc và lò xo => Thay đổi tư duy hướng đến hàng ghế sau êm ái cho phiên bản mới. 👌👌👌 Trả lời cho: VF8 cân chỉnh phuộc và lò xo => Thay đổi tư duy hướng đến hàng ghế sau êm ái cho phiên bản mới. 👌👌👌

  • Thông Thái Văn

    25 VF Points
    Thành viên
    10/12/2023 lúc 21:25

    cứ mỗi lần nhắc cái này là bị cả đám vào chửi hội đồng bảo là tiên phong mua xe rẻ còn đòi hỏi :)) . hài quá