Home Diễn đàn Tin tức Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌 Trả lời cho: Vinfast ơi, khi nào thông báo chính sách PIN mới áp cho khách hàng tiên phong 👌👌👌👌👌

  • Thông Thái Văn

    25 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 08:13

    à lại văn vở mua xe rẻ còn đòi hỏi đấy bác . nhưng mà nhìn lại giá xe hiện tại so với giá xe tiên phong cũng có khác gì nhau đâu nhỉ . ko hiểu anh em tiên phong mua rẻ ở chỗ nào