Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Vf5 liệu có được trang bị Apple carplay vs Android Auto ? Trả lời cho: Vf5 liệu có được trang bị Apple carplay vs Android Auto ?

  • Trung Vũ

    67 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 08:56

    Đó là điều mà nhiều người ngóng chờ bác ak.nhưng hiện tại trên catalog không nhắc đến nữa thì không biết có không trong tương lai