Home Diễn đàn Tâm sự Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin. Trả lời cho: Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin.

  • Tường Ngô Xuân

    30 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 13:31

    có phí sạc cũng tốt trụ sạc luôn sẵn sàng cho những ai cần gấp, chỉ là vấn đề bực mình khi mất tiền vé rồi vào mà các trụ sạc bị xe xăng chiếm dụng