Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Xe e34 sạc hằng ngày từ 50% đến 85% có hại cho pin không? Trả lời cho: Xe e34 sạc hằng ngày từ 50% đến 85% có hại cho pin không?

  • Trung Nguyễn

    100 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 15:14

    Nếu sạc liên tục như vậy nó lại ảnh hưởng dến chu kỳ nạp – xả của pin bác ạ. Tuổi thọ khoảng ~2000 lần nạp xả thì còn khoảng 80% dung lượng pin ban đầu.