Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Xe e34 sạc hằng ngày từ 50% đến 85% có hại cho pin không? Trả lời cho: Xe e34 sạc hằng ngày từ 50% đến 85% có hại cho pin không?

  • Hạnh Vcharge Sạc xe điện

    25 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 15:20

    Pin chỉ tính trên tổng dung lượng nào vào và xả ra. Không tín trên số lượng cắm sạc. Do vậy bác sạc vơi hày đầy thì nó vẫn bằng đó dung lượng.