Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Sạc tại nhà VF8 tại nhà Trả lời cho: Sạc tại nhà VF8 tại nhà

  • Út Lê Văn

    5 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 15:22

    Cái này thì mình biết, nhưng ý mình muốn hẹn giờ bắt đầu sạc; vd: muốn sạc lúc 22 giờ, nhưng 20 đi ngũ rồi và bật hẹn 22 giờ sạc thì xe nó vẫn không sạc, có cách nào HD dúp, thanks!