Home Diễn đàn Tâm sự Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin. Trả lời cho: Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin.

  • Phạm Sơn

    15 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 15:23

    Ông gào mồm lên vì trạm đấy có trụ 11 ấy gì, nếu 15/12 mà chưa bỏ trụ 11 khéo ông còn nhảy lên cơ. Ai là người bảo chỗ sạc ở đấy là free trọn đời hay ko mà bây giờ người ta thu phí ông lại nhảy dựng lên chửi Vin. Chính sách theo thời điểm chứ, giả dụ Vin ký cam kết là miễn phí gửi xe trọn đời cơ xong bây giờ tính phí thì mới là vi phạm chứ.