Home Diễn đàn Tâm sự Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin. Trả lời cho: Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin.

  • Trường Nguyễn Thọ

    125 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 15:36

    cái quan trọng lạ Vin nhử mồi 1 năm đầu.sau đó là tính phí.cái đó mới bực.nếu Vin nó tính từ đầu thì dễ cho mình.mọi người đang ko hiểu vấn đề là nó nhử 1 thời gian đầu