Home Diễn đàn Tâm sự Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin. Trả lời cho: Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin.

  • Trường Nguyễn Thọ

    125 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 15:38

    còn nhiều siêu thị các nơi vào là mất phí.thì việc sạc mất thêm phí là bình thường. ko có gì là lạ cả. nhiều ông tỏ vẻ ta đây có tiền.kêu 20k cũng kì kèo.nhưng chắc gì bọn nó dám bỏ 20k ra cho người nghèo họ xin ngoài đường