Home Diễn đàn Tâm sự Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin. Trả lời cho: Bức súc cách tính phí đỗ xe khi sạc của Vin.

  • Bảo Đinh Huy

    25 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 21:43

    Bạn này nên dùng xe xăng. T kg bênh vin nhưng cái nào đúng thì nói. 1 muốn miễn phi thì tìm trên app điện thoại chỗ nào miễn phí thì vào. thứ 2 tất cả hạ tầng sạc là vin đầu tư. địa điểm liên kết họ tính phí địa điểm họ ăn tiền của bạn chứ không phải vin. Pv oil Cây xăng. và các vincom sẽ kg tín phí.