Home Diễn đàn Đánh giá xe Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄 Trả lời cho: Pin VF8 sau 1 năm xuống cấp, hay nâng cấp date 879.5 hao pin 😄😄😄😄😄

  • Nhat Nguyen

    0 VF Points
    Thành viên
    11/12/2023 lúc 22:43

    Em nhận đầu 2022, xe tiên phong, xe em mới 6K KM. Dạo này thì đi nhiều. Đi bình thường không nắn nót. Xe có tráng 4 lốp.